KOLEKTÍV – SDJ Medulienka

Zloženie

Kolektív jasličiek tvorí odborne spôsobilý personál v nasledovnom zložení:

Majiteľka : Mgr. Petra Bartušová
Univerzita Komenského v Bratislave : Fakulta managementu: odbor: finančný management

Zdravotná sestra : Zuzana Adamkovičová
Stredná zdravotná škola v Trnave : odbor: zdravotná sestra

Pedagogický personál : Mgr. Lenka Pajtášová
Univerzita Komenského v Bratislave : Pedagogická fakulta: odbor: Sociálna práca zameraná na špecifické pedagogické problémy

Pomocný personál : Reháková Michaela

Úsek stravovania : Mária Flaškárová
Stredné odborné učilište v Galante : odbor : Kuchárka – servírka so zameraním na : prípravu jedál